Disclaimer


Inhoud
De 
auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, compleetheid of kwaliteit van de hier ter beschikking gestelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de verschafte informatie, waaronder begrepen informatie die incompleet of incorrect is. Al hetgeen hier wordt aangeboden is niet bindend en zonder verdere verplichting. De gehele publicatie van deze website, of delen daarvan, inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen door de auteurs zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijde worden gewijzigd, uitgebreid of verwijderd.
 
Verwijzingen en links

De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's waarnaar or waarvan in deze website wordt gelinkt of verwezen. Uitsluitend de auteurs van de oorspronkelijke pagina's waarnaar verwezen of gelinkt wordt zijn verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en voor eventuele schade die van het gebruik daarvan het gevolg kan zijn. De auteurs zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van berichten die geplaatst zijn door gebruikers op discussie platforms, gastenboek of mailing lijsten e.d. op deze website.

Auteursrecht

De auteurs hebben niet de intentie gehad gebruik te maken van materiaal waarop derden auteursrechten kunnen doen gelden. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar inamsterdam World Interiors Event leidende verwijzingen in deze informatie.
 
Privacy policy

Het opgeven van persoonlijke of zakelijke informatie (e-mail adressen, namen, adressen) op deze site geschiedt geheel vrijwillig en voor de verantwoording van de gebruiker. De auteurs van deze website zullen deze informatie niet gebruiken voor marketing doeleinden van derden.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.