Thema

Verleden
 
Gave historische interieurs zijn zeldzamer dan oude meesters. Historische interieurs vertellen ons meer over de cultuur, modes en gewoonten van een bepaalde tijd en plaats dan diepgaande wetenschappelijke studies. Amsterdam heeft een rijke interieur historie. Onze wereldberoemde grachten en grachtenhuizen vinden hun oorsprong in de 17e eeuw, en in veel huizen uit die en latere tijden zijn nog interieurs in hun volle glorie te vinden. Sinds de Gouden Eeuw zijn innovatie en creativiteit een bron van grenzeloze vitaliteit voor de stad geweest. Vandaag de dag is Amsterdam de thuisbasis voor vele wereldvermaarde architecten en ontwerpers. Deze rijke Amsterdamse interieurhistorie is het vertrekpunt voor een programma dat de belangstelling voor het interieur als cultuurdrager wil vergroten door het delen van kennis over de historische, culturele en artistieke waarden. Het inamsterdam World Interior Event biedt een podium aan kunst- en architectuur historici, restauratoren, interieurarchitecten en ontwerpers, onderzoekers en experts in uiteenlopende disciplines zoals textiel, behang, kleur etc., maar ook aan historici, sociologen, antropologen en –last but not least- een algemeen publiek, om de rijke wereld van het interieur te ontdekken, verkennen en bespreken.
 
Heden
Interieurontwerp is van alle tijden. In onze tijd zorgt de groeiende algemene aandacht voor gezondheid, veiligheid en welbevinden er mede voor dat we in een goed ontworpen en comfortabele omgeving willen wonen en werken. Die aandacht zien we in alle lagen van de bevolking en zowel in de eigen woonomgeving als in kantoren, winkels en openbare gebouwen. De groeiende complexiteit van de huisvestingsopgave en de noodzakelijke aandacht voor duurzaam hergebruik en aanpassing van bestaande gebouwen hebben van interieurarchitectuur een volwaardige discipline gemaakt. In een gecoördineerde samenwerking met andere ontwerpers en adviseurs werken interieurarchitecten aan de inrichting van complexe opgaven zoals ziekenhuizen en zorg omgevingen, luchthavens en stationsgebouwen, onderwijsgebouwen, retail en horeca, openbare gebouwen en natuurlijk kantoren en bedrijven. Het inamsterdam World Interior Event zal alle aspecten van de interieurarchitectuur belichten, en de internationale vakgemeenschap een platvorm bieden voor debat en reflectie over nieuwe rollen en uitdagingen.

Toekomst
Met hun kwaliteiten kunnen ontwerpers bijdragen aan een betere wereld, door bewust te zijn van de maatschappelijke uitdagingen en open te staan voor verandering. Door een gevoel van plaats en ruimte te ontwikkelen in een multi-culturele samenleving. Door het milieu serieus te nemen en duurzaamheid als uitgangspunt te nemen. Door aandacht te geven aan de uniciteit van elk individu. Door vast te stellen dat design geen marketinginstrument is maar een maatschappelijke zaak. Door te investeren in opleiding en onderzoek en onze kennis over te dragen aan een nieuwe generatie onafhankelijke creatieve denkers. Het inamsterdam World Interior Event zal lastige onderwerpen niet uit de weg gaan en open staan voor discussie en nieuwe ideeën die het belang van het interieur voor mens en toekomst voeden.

 
Events>  Meetings>  Workshops>